Methode


Het ei van Columbus: beste methode voor een innovatief concept

Omdat conceptdenken best ingewikkeld is en er verschillende wegen naar Rome leiden, hebben wij onderzoek gedaan naar de beste methode om tot een goed concept te komen. Er is uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd door het raadplegen van boeken en websites over lateraal-, design- en conceptdenken. Daarnaast zijn er interviews afgenomen met bekende Nederlandse coryfeeën in conceptdenken. De ervaringen en inzichten vormen de basis voor een boek over de beste methode om tot een goed innovatief concept te komen. Je kunt de methode nu bestellen via info@heteivancolumbus.net. De prijs bedraagt €56,75 (inclusief verzending boek). 

De volgende conceptdenkers zijn geïnterviewd over hun werkwijze:
Edward de Bono, bedenker van de term lateraal denken, schreef 79 boeken over "creatief denken"
Erwin Olaf, internationaal conceptuele fotograaf
Erik Kessels, één van de bekendste conceptdenkers in reclameconcepten
Wim Michels, oprichter Hallo Academie, traint in concept- en strategie-ontwikkeling
Piet Hein Eek, meubelontwerper
Rob Wagemans, concrete multidisciplinair architectenbureau
John Körmeling, beeldhouwer en architect
Jan Jansen, één van Nederlands bekendste conceptuele schoenenontwerpers
Lidewij Edelkoort, trendforecaster
Joep van Lieshout, vrij kunstenaar
Ale Smidts, neuromarketeer, doet onderzoek naar het brein
Frank Tjepkema, ontwerper
Goos Geursen, strateeg en schrijver van 5 boeken over conceptdenken
Daan Roosegaarde, kunstenaar en innovator

SYNOPSIS

Hamvraag: Hoe kom je tot een goed concept?

DEEL I
H1    Ons brein: het belangrijkste gereedschap
H2    Hoe zit ons denken in elkaar?
H3    De start van het conceptuele tijdperk
H4    Nederland voorsprong in conceptueel denken
H5    De wereld in 2020
H6    De Maya-kalender 

DEEL II
H7    Wat is een concept?
H8    Waarom is het belangrijk?
H9    Organisatie, marketing & communicatie concepten
H10  Conceptdenken 1.0, 2.0, 3.0
H11  Eigenschappen van een concept
H12  De lagen in een concept
H13  Randvoorwaarden conceptontwikkeling
H14  Ingrediënten van een goed concept
H15  Bouwstenen voor een goed concept
H16  Uitbreiding naar een innovatief concept 3.0 
H17  Door vertalen naar een communicatieconcept

DEEL III
H18  Tips voor een goede brainstorm
H19  Veelgebruikte technieken
H20  Beproefde methodes van experts
H21  Beste werkwijze voor een goed concept
H22  Voorbeelden van goede concepten
H23  Inspiratiebronnen voor conceptueel denken

DEEL IV
H24  Train je rechter hersenhelft
H25  Train je linker hersenhelft
Nawoord